Bij Overlijden Bel Direct - 085 303 15 66 info@ster-uitvaart.nl

Ster Uitvaartplanners Amsterdam

Mijn naam is John Groenewoud en ik ben mede-oprichter van Ster Uitvaartplanners.

Na 25 jaar als manager gewerkt te hebben wilde ik mij nog meer gaan bezighouden met persoonlijke ondersteuning aan anderen. 
Door het overlijden van een dierbare werd ik geconfronteerd met de uitvaart. Een ervaring die ik niet snel vergeet.
Niet vanwege het afscheid nemen, maar vanwege de manier waarop het afscheid was geregeld. Ik ervoer het als een zeer onpersoonlijke en kostbare haastklus.


“Zo wil ik dit later niet”, vertelde ik mijn omgeving. Na een volgende ervaring bekroop mij wederom eenzelfde gevoel.
Er was weinig aandacht voor de persoon en het leek meer op een formaliteit dan op een waardig en mooi persoonlijk afscheid. 

Om die reden zijn wij Ster Uitvaartplanners gestart.

Wij wilden een uitvaartonderneming waarbij er wel aandacht is voor de overledene, de nabestaanden en hun wensen.
Waarbij een uitvaart meer is dan alleen een kist. Een uitvaart moet passen bij de manier waarop iemand in het leven heeft gestaan. 
Met Ster Uitvaartplanners hebben wij de gelegenheid gekregen om te laten zien hoe het anders kan.