Bij Overlijden Bel Direct - 085 303 15 66 info@ster-uitvaart.nl

Op dit moment wordt er in de Tweede Kamer nagedacht over een voorstel tot aanpassing van de Wet op de Lijkbezorging op meerdere punten. Denk hierbij aan de huidige afgifte termijn van de asbus aan nabestaanden. Hier staat op dit moment 1 maand voor en het voorstel is om deze termijn te verkorten.
Ook is het voorstel om de termijn waarbinnen een overledene moet worden begraven of gecremeerd te versoepelen. Op dit moment moet een overledene tussen 36 uur en 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd en moet de Officier van Justitie toestemming geven om hiervan te mogen afwijken.
Maar de meest ingrijpende aanpassing is wel de mogelijkheid om straks naast begraven en cremeren ook de mogelijkheid te hebben om te kiezen voor resomeren.

Wat is resomeren?
Resomeren kun je vergelijken met cremeren zonder vuur. Bij resomeren wordt het lichaam in een grote trommel gelegd en deze laat men vollopen met warm water waar kaliumhydroxide aan wordt toegevoegd. De vloeistof wordt verwarmd tot 180 graden en zorgt er voor dat het lichaam in anderhalf tot drie uur volledig ontbindt, waarna de trommel geleegd kan worden en er alleen nog poeder van de botten overblijft. Deze poeder is vergelijkbaar met de as na een crematie en kan door de familie bewaard worden in een asbus of worden uitgestrooid.
In verschillende delen van de Verenigde Staten en Canada wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met deze vorm van lijkbezorging.

Waarom resomeren?
Tegenwoordig wordt er steeds meer gecremeerd en steeds minder begraven. Deze verschuiving kan meerdere persoonlijke redenen hebben. Zo is cremeren goedkoper dan begraven en zou het minder belastend zijn voor het milieu. Dit laatste is overigens niet helemaal waar. De milieubelasting bij begraven of cremeren ontloopt elkaar niet veel. Bij cremeren is de uitstoot van schadelijke stoffen (CO2) leidend en bij begraven heeft het ruimtebeslag een belangrijkere rol.
Maar hoe zit dit dan bij resomeren? Volgens onderzoek zou resomeren milieuvriendelijker zijn dan begraven of cremeren. Het overblijvende vocht na resomeren bevat Kaliumhydroxide, wat vergelijkbaar is met gootsteenontstopper en dus schadelijk is voor het milieu.
Echter, door het toevoegen van een zuur kunnen deze gifstoffen worden geneutraliseerd en zou het volgens deskundigen gewoon door het riool kunnen worden afgevoerd. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is.

Wat zou jij willen?
Volgens onderzoek zou tussen de 19 en 25% van de ondervraagden openstaan voor resomeren. “Cremeren” met water in plaats van vuur spreekt veel mensen aan. Ook vinden veel mensen de verminderde milieubelasting een zwaarwegend argument om te kiezen voor deze, voor Nederland, nieuwe vorm van lijkbezorging.
Maar wat zou jij willen?