Bij Overlijden Bel Direct - 085 303 15 66 info@ster-uitvaart.nl

We krijgen er allemaal in ons leven mee te maken. Wanneer je een dierbare verliest komt alles in je leven ineens in een ander perspectief te staan. Je wereld stort in, maar je moet wel verder. Je zult moeten leren omgaan met het verlies en soms zul je je leven zelfs anders moeten inrichten om weer opnieuw in balans te komen.

Toch is rouw voor een ieder een persoonlijk proces. Er is geen tijdsduur aan te geven hoelang een rouwproces duurt, ook is niet te zeggen wat de persoonlijke impact is van dit proces. Wat we echter wel kunnen zeggen is dat bijna iedereen eenzelfde proces doorgaat. Een proces dat je kunt onderscheiden in 5 fases, waarbij de volgorde van de eerste 4 fases voor iedereen verschillend kan zijn.
Hieronder beschrijf ik in het kort de 5 verschillende fases van rouwverwerking.

Ontkenning
Omdat we eigenlijk niet willen weten dat het werkelijk zo is, gaan we in de ontkenning of gedeeltelijke ontkenning. Zolang we maar net doen alsof het niet gebeurd is, is het er niet.

Boosheid
In deze fase treedt er boosheid op. Boos op iedereen. Deze boosheid komt veelal voort uit pure onmacht en een gevoel van onrecht. Iedereen kent wel de opmerking “waarom nou hij/zij…?”

Het gevecht
Dit is de fase waarbij mensen het gevecht aangaan met zichtzelf. “Vanaf vandaag ga ik het anders doen” of “ik stop direct met roken..”. Oftewel mensen gaan zichzelf doelen opleggen om op deze manier het verlies te verwerken.

Depressie
Wanneer mensen tot de conclusie zijn gekomen dat het niet helpt om te ontkennen, boos te zijn of om ineens allemaal acties te ontplooien, dan volgt er een bepaald gevoel van machteloosheid. Je krijgt het gevoel dat niets meer helpt en je begint door te krijgen dat je er ook niets meer aan kunt veranderen. Dit is de fase waarbij je kunt spreken van een depressie.

Aanvaarding
Maar ondanks alle voorgaande fases en al het verdriet dat je voelt, komt er ook een moment van acceptatie. Het verlies van je dierbare krijgt een plekje. Je accepteert uiteindelijk dat jouw dierbare er niet meer is en het lukt je om langzaam je leven weer op de rit te krijgen zonder hem of haar. Je hebt inmiddels aanvaard dat het zo is.

Voor niemand is te bepalen of en hoe je door de eerste 4 fases heengaat. Ook staat de volgorde van deze 4 fases voor niemand vast. Het is een proces dat volgens Psychiater Elisabeth Kübler-Ross voor de meeste mensen geldt. Hoelang iedere fase duurt is niet te zeggen, waar de één binnen een maand het verlies kan aanvaarden, is de ander misschien wel een jaar bezig om door iedere fase heen te komen.
Jouw rouwproces is dus helemaal niet gek of vreemd, het is namelijk jouw individuele proces.

Wilt u meer weten over rouw, dan verwijs ik u graag naar de website www.rouw.nl of naar één van de boeken van Elisabeth Kübler-Ross met de titels; “Lessen voor levenden” en “Over rouw”