Bij Overlijden Bel Direct - 085 303 15 66 info@ster-uitvaart.nl

Uitvaart Amsterdam – Ster-Uitvaart.nl

Ster Uitvaart Amsterdam

Ster Uitvaartplanners Uitvaart Amsterdam,  is een uitvaartonderneming waarbij u centraal staat. Wij geven dusdanig vorm aan onze manier van werken waardoor u als klant er niet alleen voor staat. Een overlijden van een naaste is een pijnlijk gebeuren. Steun van een partij die op een betrokken en transparante wijze ondersteuning kan bieden bij een uitvaart in Amsterdam is dan ook van absolute noodzaak. In onze dienstverlening vindt u dat terug.

Wanneer u een uitvaart in Amsterdam door ons laat verzorgen, zorgen wij ervoor dat u gedurende elke fase van de uitvaartverzorging van de juiste ondersteuning en informatie wordt voorzien. Wij letten er ook op en houden er rekening mee dat u in alle rust onze begeleiding moet kunnen ervaren. Al uw wensen kunt u aan ons kenbaar maken. Samen bekijken wij hoe wij de juiste vorm hieraan kunnen geven zodat u, ondanks het grote verlies, op een bepaalde manier toch een tevreden gevoel ervaart.

Naast het verzorgen van begeleiding bij een uitvaart in Amsterdam, kunnen wij u ook ondersteunen met het plannen van een uitvaart. Nu al praten over een uitvaart is misschien niet gewenst, maar toch kan het heel wat stress voorkomen in de toekomst. Nabestaanden zullen vaak geen zicht hebben op voorkeuren van de overledene en wat er allemaal mogelijk is. Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat het moment zo onverwachts kan komen waardoor familie en naasten even niet weten wat er allemaal gedaan en geregeld dient te worden. Wij bespreken dit graag met u.

Als uitvaarplanners werken wij ook met diverse externe partijen zodat wij u het beste kunnen aanbieden als het gaat om het verzorgen van een uitvaart in Amsterdam. Gaat de voorkeur uit naar een persoonlijke grafkist, een bepaalde begraafplaats of crematorium, aan uw wensen kunnen wij absoluut gehoor geven.

Indien u meer informatie wenst inzake een uitvaart in Amsterdam kunt u ons mailen, bellen of u kunt gebruik maken van het contactformulier.

Mijn naam is John Groenewoud en ik ben mede-oprichter van Ster Uitvaartplanners.

Na 25 jaar als manager gewerkt te hebben wilde ik mij nog meer gaan bezighouden met persoonlijke ondersteuning aan anderen.
Door het overlijden van een dierbare werd ik geconfronteerd met de uitvaart. Een ervaring die ik niet snel vergeet.
Niet vanwege het afscheid nemen, maar vanwege de manier waarop het afscheid was geregeld. Ik ervoer het als een zeer onpersoonlijke en kostbare haastklus.

“Zo wil ik dit later niet”, vertelde ik mijn omgeving. Na een volgende ervaring bekroop mij wederom eenzelfde gevoel.
Er was weinig aandacht voor de persoon en het leek meer op een formaliteit dan op een waardig en mooi persoonlijk afscheid.
Om die reden zijn wij Ster Uitvaartplanners gestart.

Wij wilden een uitvaartonderneming waarbij er wel aandacht is voor de overledene, de nabestaanden en hun wensen.
Waarbij een uitvaart meer is dan alleen een kist. Een uitvaart moet passen bij de manier waarop iemand in het leven heeft gestaan. Met Ster Uitvaartplanners hebben wij de gelegenheid gekregen om te laten zien hoe het anders kan.